Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde 1.Kademe Tenis Antrenörlüğü Kursu


TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU TARAFINDAN

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ’NDE

25 NİSAN – 5 MAYIS 2016 TARİHLERİ ARASINDA

I.KADEME YARDIMCI TENİS ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU AÇILACAKTIR

 

Başvuru Tarihleri:12 Nisan -22 Nisan 2016

Katılımcı Listesini İlanı: 22 nisan Saat 17-00 dan sonra

Kurs Eğitim Tarihleri : 25 Nisan -30 Nisan 2016 (Teknik taktik dersleri kort’da uygulanacak dersler)

01-05 mayıs 2016 (Temel Eğitim Dersleri teorik üniversitede uygulanacak olan dersler)

 

Katılımcı sayısı: Kurs kontenjan 50 kişi olup, başvuru sayısının fazla olması durumunda aşağıda belirtilen özelliklere göre öncelik tanınacaktır . (Bakınız 2. Madde). Kursa başvuru sayısının yeterli olmaması durumunda kurs ileri bir tarihe ertelenebilir veya iptal edilebilir.

1. ANTRENÖR EĞİTİM KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILACAK ŞARTLAR

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;

d) En az 18 yaşını doldurmuş olmak,

e) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile federasyon disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

2. KURS KONTENJANININ BELİRLENMESİ VE KONTENJAN AŞIMINDA KURSA KATILACAK ADAYLARIN ÖNCELİKLERİ(BAKINIZ BAŞVURU FORMU) EK 1.

a) Kursa katılım, yukarıda 1. Madde de belirtilen şartlara sahip tüm adaylar kursa katılabilirler.
b) Kurs kontenjanının belirlenmesinde ve kontenjan aşılması halinde kontenjan belirlemede aşağıdaki kriterler uygulanacaktır;
• Tenis branşında milli sporcu olanlara(Tahsil şartı aranmaz); + 5 puan
• Üniversitelerin Spor Yüksek Okulları; (Öğretmenlik, Antrenörlük, Rekreasyon, Yöneticilik bölümlerinde okuyan adaylara ; +4 puan
• Üniversitelerin Spor Yüksek Okulları; (Öğretmenlik, Antrenörlük, Rekreasyon, Yöneticilik bölümlerinden mezun adaylara ; +3 puan
• Deplasmanlı tenis liginde en az iki yıl müsabık olarak oynamış olan adaylara; + 2 puan
• Üniversitelerin her hangi bir bölümünde okuyan veya mezun olmuş adaylara ; +1 puan verilerek adayların kursa katılım öncelikleri belirlenir.

3. KURS ÖN KAYIT BAŞVURUSUNDA ISTENEN BELGELER VE KURSA BAŞVURU ŞEKLİ

Adaylar “Ek 1 de” verilen Kurs Başvuru Formunu doldurarak kursa başvuracaklardır.

Kursa başvuran adaylar kontenjan belirlemede kullanılmak üzere eğer varsa; 2. Maddenin (b) bendinde yer alan ve aynı zamanda kurs başvuru formunda da belirtilen puan alma kriterlerine ilişkin belgelerin fotokopisini kurs başvuru formu ile birlikte;

Kurslar@ttf.org.tr adresine mail yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

Eksik belge gönderen adayların başvuruları dikkate alınmayacak ve başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Kursa başvuru yapan adayların evrakları incelendikten sonra başvurusu kabul edilecek adayların isimleri 13 nisan tarihinde mesai bitiminde Türkiye Tenis Federasyonunun resmi internet sitesi olan www.ttf.org.tradresinde ilan edilecektir.

4. KURSA KATILMAYI HAK EDEN (KESİN KAYIT)22 Nisan 2016 TARİHİNDE TTF İNTERNET SİTESİNDE İLAN EDİLEN ADAYLARDAN İSTENEN EVRAKALAR(EVRAKLAR YARIM DOSYA HALİNDE HARF SIRASINA GÖRE DİZİLEREK TESLİM EDİLECEKTİR.

a) 4 adet vesikalık fotoğraf
b) Sağlık Raporu (Hükümet Tabipliğinden veya Sağlık Ocaklarından – ASLI )
c) Savcılık iyi hal kâğıdı ( ASLI )
d) Diploma Sureti (Çalıştığı resmi kurumlar veya noterce tasdikli olacaktır) ( Milli Sporcu olanlar Millilik Belgesi )
e) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden ve Türkiye Tenis Federasyonundan cezaları olmadığına dair yaz ( ASLI )
f) Nüfus Cüzdanı Sureti ( Resimli )
g) Milli Sporcu olanlar Millilik Belgesi getireceklerdir ( varsa )
h) Tenis Antrenör Talimatının 22. Maddesinde ( Derslerden Muafiyet ) yer alan şartları taşıyan kursiyerler, durumlarını resmi olarak belgelendirmek zorundadır.
i) Kurs Katılım Bedeli:500 TL . Aşağıda belirtilen TTF banka hesabına; MUĞLA I. KADEME TENİS ANTRENÖRÜ YETİŞTİRME KURSU” ibaresi yer alan; banka dekontu. ve Önemli: İstenilen evraklar kursun ilk günü toplanacaktır.
Türkiye Tenis Federasyonu Hesap Bilgileri

Banka : Vakıflar Bankası (Anafartalar Şubesi) Şube Kodu: 065

Hesap numarası : 00158007296363870

IBAN No: TR 61 0001 5001 5800 7296 3638 70

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ