Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Yetenek Sınavı 2016


timthumb

 

 

 

 

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÖN KAYIT SINAV SİSTEMİ İLE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR Üniversitemiz SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNE

 

2016-2017 ders yılı için aşağıda belirtilen sayıda ve koşullarda öğrenci alınacaktır. Bölümler Öğrenim Süresi Kontenjanlar Açıklama Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 4 yıl 50 35 Erkek 15 Kız Antrenörlük Eğitimi 4 yıl 50 35 Erkek 15 Kız Antrenörlük Eğitimi (2.Öğretim) 4 yıl 50 35 Erkek 15 Kız Rekreasyon Bölümü 4 yıl 50 35 Erkek 15 Kız Rekreasyon Bölümü (2.Öğretim) 4 yıl 50 35 Erkek 15 Kız Spor Yöneticiliği (1. ve 2. Öğretim) 4 yıl *ÖSYM merkezi yerleştirme ile yapılmaktadır. Genel Toplam 250 175 Erkek 75 Kız *Fakültemiz Spor Yöneticiliği Bölümüne müracaatlar merkezi yerleştirme sistemi (ÖSYM) ile öğrenci kabul etmektedir. Bu yerleştirme işleminde YGS-5 puanı esas alınmaktadır. Başvuru Tarih ve Yeri: Ön kayıtlar adayın kendisi tarafından 11-Temmuz-22 Temmuz 2016 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, WEB sayfası (http://sb.firat.edu.tr/ ) üzerinden on-line olarak yapılacaktır. Başvuru Koşulları 1. T.C. veya K.K.T.C vatandaşı olmak, 2. Başvuru tarihinde mezun veya mezun olabilir durumda olmak (Kesin kayıtlarda mezuniyet belgesini beyan etmeyen aday kayıt hakkını kaybeder). 3. 2016 YGS sınavında puan türlerinin herhangi birisinden (YGS 1, YGS 2, YGS 3, YGS 4, YGS 5 ve YGS 6 ) sınavlarından Spor lisesi çıkışlı ve Milli sporcular için en az 150.00 puan, diğer öğrenciler için 180.00 puan almış olmak, 4. Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış ve/veya Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünden 6 aydan fazla disiplin cezası almamış olmak. 5. Sağlık raporu (Spor Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Bölümlerde verilen uygulamalı ve teorik eğitim- öğretime devam edebilmeye ve mesleki uygulamaları sürdürebilmeye engel teşkil edebilecek herhangi bir engeli, kronik hastalığı, konuşma ve fiziksel bir sağlık problemi olanlar müracaat edemezler. Bu nedenle kayıt hakkı kazanan adaylardan işitme, görme, konuşma ve herhangi bir fiziksel yetersizliği olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık heyeti raporu istenecektir) 6. 2016 ÖSYS’de Merkezi yerleştirme sistemi ile herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar da bu sınava başvurabilirler. 7. 2015-ÖSYS’de YGS/LYS puanı ve özel yetenek sınavı sonucu, bir örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayılar yarıya düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjanlı programları için de geçerlidir. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjanı bulunmayan programlarına 2015-ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır. 8. 2016-2017 Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı için, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Elazığ şubesinin Fırat üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı/SBF TR080001500158007301218607 nolu hesabına “SBF Ön Kayıt ve Değerlendirme Hizmet Bedeli” olarak 150.00 (Yüzelli) TL nin en geç 21 Temmuz 2016 saat 17:00’ye kadar yatırıldığına dair banka dekontunun aslı (Dekontun açıklama bölünme adayın Adı ve Soyadı ile T.C.Kimlik Numarası doğru bir şekilde yazılmalıdır). İstenecek belgeler: 1. Başvuru formu (web üzerinden on-line yapılan başvuru tamamlandıktan sonra, bölüm tercihi ile kişisel bilgileri içeren ve başvuru bitiminde çıktısı alınarak aday tarafından imzalanacak olan başvuru formu) 2. Lise diploması fotokopisi (mezun olduğu okul müdürlüğü ya da noter tarafından onaylı) 3. 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı) 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi, 5. 2016 yılına ait YGS sonuç belgesi fotokopisi 6. Spor alan/kol mezunlarının durumlarını gösteren belge (noter ya da mezun olduğu Okul Müdürlüğü tarafından onaylı) 7. Milli sporcular için Spor Genel Müdürlüğü (SGM) ya da ilgili Spor Federasyonu tarafından verilen onaylı milli sporcu olduğunu gösteren belgenin aslı 8. Sporcu özgeçmiş durumunu gösteren belgeler (Ulusal veya Uluslararası sportif faaliyetlerde yer alan adaylar belgeleri ilgili federasyon ya da Spor Genel Müdürlüğü (SGM) tarafından onaylı olmalı ve aslının ibraz edilmesi zorunludur. Sporcu Özgeçmiş Puan tablosu SBF Web (http://sb.firat.edu.tr/ ) sayfamızdan “SBF Özel Yetenek Sınav Kılavuzu” ile birlikte ilan edilecektir. 2 Sınav Değerlendirmeleri ve Yerleştirme Uygulamaları:  Ön kayıtlar adayın kendisi tarafından 11-Temmuz-22 Temmuz 2016 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, WEB sayfası (http://sb.firat.edu.tr/ ) üzerinden on-line olarak yapılacaktır.  WEB üzerinden on-line olarak başvurusunu tamamlayan adaylar kayıt sonunda alacakları ve kendilerine ait imzalı başvuru formunu ve ekinde istenen tüm belgeleri en geç 29 Temmuz 2016 Cuma günü mesai bitimine (saat 17.00) kadar Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı/23119-Elazığ adresine elden, iadeli taahhütlü posta ya da kargo ile (posta ve kargo masrafı adaya aittir) ulaştırmak zorundadır. Bu tarihten sonra ulaştırılan belgeler ve posta ya da kargoda yaşanacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvurularda, postada/kargoda yaşanacak gecikmelerden veya kaybolan evraklardan Fakültemiz sorumlu değildir.  Kayıt yaptıran adaylara ayrıca sınav kılavuzu verilmeyecektir. Adaylar sınav ile ilgili detaylı bilgi ve değerlendirmelere “SBF Özel Yetenek Sınav Kılavuzu’ndan ulaşılabileceklerdir. Sınav kılavuzunu pdf dosyası olarak Spor Bilimleri Fakültesi ilgili Web sayfasından indirebilirler.  Spor Özgeçmiş Puanlarının Açıklanması; 01 Ağustos 2016 Pazartesi günü, spor öz geçmiş beyanı olan veya olmayan tüm adayların özel yetenek ham puanları-ÖYP açıklanacaktır.  İtirazların Değerlendirilmesi; 03 Ağustos 2016 Çarşamba saat 17’ye kadar eğer var ise adayların itirazları kabul edilir. Sınav komisyonu itirazları görüşerek karara bağlar, adaylara bildirir.  2016-2017 Öğretim Yılı Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi (SBF), Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon Bölüm tercihleri, YGS, Ortaöğretim Başarı ve Spor Özgeçmiş puanları dikkate alınarak, adayların Yerleştirme işlemleri (asil ve yedek) 04 Ağustos 2016 Perşembe günü yapılacak ve ilgili web sayfasından ilan edilecektir. ÖNEMLİ TARİHLER İnternet Üzerinden Başvuru 11 Temmuz – 22 Temmuz 2016 saat 17:00’ye kadar Ön Kayıt ve Değerlendirme Hizmet Bedeli Yatırma Son Gün 21 Temmuz 2016 En geç saat 17:00’ye kadar Evrak Teslimi Son Gün (SBF Kayıt Bürosu) 29 Temmuz 2016 saat 17:00’ye kadar Spor Özgeçmişi Evrak Kontrol Tarihleri 11 Temmuz-31 Temmuz 2016 saat 17:00’ye kadar Spor Özgeçmiş Puanlarının Açıklanması 1 Ağustos 2016 (Spor öz geçmiş beyanı olan veya olmayan tüm adayların özel yetenek ham puanları-ÖYP açıklanacaktır) İtirazların Değerlendirilmesi 03 Ağustos 2016 Çarşamba saat 17’ye kadar eğer var ise adayların itirazları kabul edilir. Sınav komisyonu itirazları görüşerek karara bağlar, adaylara bildirir. Sonuçların İlanı 4 Ağustos 2016 Perşembe (Adayların yerleştirme puanlarına (YP) göre asil ve yedek listeler ve ayrıca başvuru yapan her adayın sınav sisteminden aldığı ayrıntılı puanlar genel liste olarak açıklanacaktır.) Asil Adayların Kesin Kayıt Tarihleri 15-17 Ağustos 2016 Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihleri 24-25 Ağustos 2016

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ